Контакти

Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“
person
Мариана Танчева
(02) 8117 508
mtancheva@bcci.bg

person
Наталия Дичева
(02) 8117 416
n.dicheva@bcci.bg

Партньори

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Социален диалог – достойни условия на труд“