Партньори

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) – Водеща организация
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) – Водеща организация
Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите фирми членове. От създаването си през 1835г. до сега БТПП съдейства за развитието на международното икономическо сътрудничество като подкрепя, насърчава и защитава бизнес интересите на своите членове, които са повече от 53 000. БТПП е една от четирите официално признати работодателски организации в България и в това си качество се явява социален партньор на правителството. БТПП участва със свои представители в редица комитети и работни групи, където се обсъждат бизнес и социални въпроси от национален интерес. Палатата предлага голямо разнообразие от услуги, включващи единен търговски регистър, организиране на събития в подкрепа на бизнеса, предоставяне на консултантски услуги и съвети, извършване на проучвания и др.. БТПП покрива цялата географска територия на България чрез национално представеното членство и чрез мрежата си от 28 регионални търговско-промишлени камари. Палатата е част от интегрираната международна мрежа от търговски камари по целия свят и е член на различни международни организации, съвместни камари и съвети като Международната организация на труда (МОТ), EUROCHAMBRES, Централноевропейска инициатива, EEN и други.

Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO)
Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO)
Конфедерацията на работодателите NHO е най-голямата бизнес организация в Норвегия. NHO представлява производствения сектор и сектора на услугите, както и предприятия, чиято дейност е базирана на иновациите и технологиите. Конфедерацията е създадена през 1900 г. и има повече от 26 000 компании-членове с над 560 000 служители. Седалището е в Осло като разполага с 10 регионални офиса в страната. Основните дейности на организацията са свързани с популяризиране на политики и законодателство, в полза на бизнеса, сключване на колективни трудови договори от името на работодателите със синдикатите, предоставяне на консултации на правителството по отношение въвеждане на законодателство и мерки в социалната област. NHO участва в националния социален диалог чрез свои представители в постоянни комитети и работни групи. Конфедерацията има дълга история за работа на международно ниво и има отдел за подпомагане и сътрудничество със социални партньори в чужбина. NHO участва в международни дейности на работодателите чрез редица организации, в които членува като BusinessEurope, Международната организация на работодателите (МОР), Международната търговска камара (МТК) и Световния бизнес съвет за устойчиво развитие.

Норвежко българска бизнес група (НББГ)
Норвежко българска бизнес група (НББГ)
Норвежко-българската бизнес група (НББГ) е създадена през 2015 г. като организация с нестопанска цел с подкрепата на норвежкото посолство в България и Telenor. Целта на бизнес групата е да подкрепя и защитава икономическите интереси на своите членове и да подпомага развитието им със знания, работа в мрежа и обмяна на ноу-хау. НББГ споделя основните норвежки ценности като прозрачност, нулева толерантност към корупцията, равенство, КСО дейности, достойни условия на труд и открит диалог. Основният фокус на дейността й е свързан с укрепване на норвежко-българските бизнес отношения и насърчаване на двустранните икономически дейности. Визията на организацията е да представлява и подкрепя дейността не само на норвежките компании в България, но и българските компании, които работят в Норвегия, както и всяка друга компания член на групата, независимо от големината и размера на нейния бизнес. НББГ предоставя консултации, услуги, възможности за работа в мрежа и организира събития, кръгли маси и бизнес конференции.
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Социален диалог – достойни условия на труд“