Публикации

22.06.2021 Бюлетин №3
01.12.2020 Бюлетин №2
26.11.2020 Информационен ден - Презентация 3
Добри практики в доброволното решаване на спорове в България, ЕС и Норвегия, К.Славов, изпълнителен директор, Асоциация Прозрачност без граници
26.11.2020 Информационен ден - Презентация 2
Наръчник „Доброволно решаване на спорове – преговори, медиация, помирение и арбитраж. Решаване на колективни трудови спорове.“, Ина Ахмедова, Асоциация Прозрачност без граници
26.11.2020 Информационен ден - Презентация 1
Проект „STRONG”, презентация на Мариана Танчева и Наталия Дичева
01.10.2020 Проучване на добри практики в социалния диалог в ЕС и Норвегия
01.10.2020 Проучване на добри практики в доброволното решаване на спорове в България, ЕС и Норвегия
01.10.2020 Наръчник за доброволно решаване на спорове – преговори, медиация, помирение и арбитраж. Решаване на колективни трудови спорове.
01.06.2020 Бюлетин №1

Партньори

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Социален диалог – достойни условия на труд“