Самообучителна платформа

Самообучителната онлайн платформа по проект STRONG включва обучителни материали на български език под формата на презентации, текстови файлове, видеоклипове и тестове за следните теми, разделени в 4 модула:

Модул 1 - "Управление на конфликти" 

Модул 2 - "Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението"

Модул 3- "Добри практики за ефективна комуникация по време на преговори"

Модул 4 - "Успешни тактики при водене на преговори"

В края на всеки модул е предвиден тест. Участниците, които преминават четирите модула и тестовете към тях получават сертификат за успешно преминаване на курса.

Партньори

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Социален диалог – достойни условия на труд“