За проекта

Проект „STRONG“ (Sustainable social policy ThROugh capacity streNGthening) е насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България, подобряване на тристранния диалог на национално, регионално и местно равнище, стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики.

Проектът се изпълнява от Българска търговско-промишлена палата в партньорство с Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българска бизнес група (НББГ).

Проект се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Социален диалог-достойни условия на труд”, Ref.N. 2019/101532

Партньори

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Социален диалог – достойни условия на труд“